Byte av etternittak & sanering av asbest villa i Dalby, Lunds kommun

Takföretaget fick i uppdrag att byta ut ett eternittak och genomföra en komplett sanering av asbest i en villa på Hällestadsvägen. Våra duktiga och kompetenta entreprenörer bokade in ett platsbesök för att säkerställa vad som behövde göras och satte därefter igång. Resultatet blev en bostad som är helt fri från asbest och som har fått ett nytt och vackert tak som kommer stå sig i många år. Vill du också ha professionell hjälp med asbestsanering eller med byte av ditt tak är du välkommen att höra av dig till oss.

Läs mer om våra taklaggare från Lund här.

Kontakta en bra takfirma idag!


    Bifoga gärna eventuella dokument, bilder eller ritningar

    Offert? Klicka här